ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Mailing list
Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Νέες Τεχνολογίες & Πληροφορική


Νέες Τεχνολογίες & Πληροφορική Νέες Τεχνολογίες & Πληροφορική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στα δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής του Δημοτικού Σχολείου ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί τον δικό του υπολογιστή.  Χρησιμοποιείται πληθώρα λογισμικών, που έχουν διατεθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως υποστηρικτικό υλικό για τα μαθήματα. Όντας μόνιμα εγκαταστημένα στους Η/Υ, είναι έτοιμα για χρήση κάθε στιγμή που τα χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ του δασκάλου της τάξης και του δασκάλου της πληροφορικής.

Έχοντας γίνει εισαγωγή της πληροφορικής ήδη από το νηπιαγωγείο, στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού η προσέγγιση είναι παιγνιώδης και δίνεται βάση στην εξοικείωση με τον υπολογιστή και στις εκπαιδευτικές-μορφωτικές δυνατότητες που προσφέρει. Αυτό πετυχαίνεται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών λογισμικών (ελληνικών και ξενόγλωσσων), που με στοχευμένες μεθόδους επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίσουν με σωστό τρόπο τις δυνατότητες του Η/Υ και της τεχνολογίας των επικοινωνιών γενικότερα. Στις επόμενες τάξεις υπάρχει συστηματικότερη εξέταση και εκμάθηση προγραμμάτων που είναι ήδη απαραίτητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών αλλά και των ενηλίκων. Έτσι, στις επόμενες τάξεις γίνονται κτήμα των μαθητών μας νέα αντικείμενα πληροφορικής, εκ των οποίων κάποια αναφέρονται παρακάτω επιγραφικά.

Γ΄ τάξη

Σκοπός του μαθήματος στην Γ΄ τάξη, είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τον υπολογιστή τους και να είναι σε θέση να εκτελέσουν κάποιες βασικές λειτουργίες.

 • Ιστορία των υπολογιστών.
 • Εισαγωγή στους υπολογιστές, σωστή χρήση και στάση του σώματος.
 • Γνωριμία με τα περιφερειακά του υπολογιστή (πληκτρολόγιο,ποντίκι, οθόνη, κτλ.).
 • Εισαγωγή στο γραφικό περιβάλλον Microsoft Windows.
 • Εκμάθηση εφαρμογών (ζωγραφική).
 • Εισαγωγή στον Επεξεργαστή Κειμένου (Microsoft Word).

Δ΄ τάξη

Σκοπός του μαθήματος στην Δ΄ τάξη, είναι να αποκτήσουν οι μαθητές εξοικείωση με τον υπολογιστή τους, χωρίς να νιώθουν ότι αυτός είναι ένα "μαύρο κουτί" το οποίο εκτελεί μόνον αυτά για τα οποία έχει προγραμματιστεί και να είναι σε θέση να εκτελέσουν λειτουργίες και εφαρμογές.

 • Εισαγωγή στους υπολογιστές,  διαχωρισμός τους σε τύπους και παρουσίαση της εξέλιξης αυτών μέχρι σήμερα. Σωστή χρήση και στάση του σώματος.
 • Εξοικείωση με τα περιφερειακά του υπολογιστή (συσκευές εισόδου-εξόδου).
 • Εξοικείωση με το γραφικό περιβάλλον Microsoft Windows.
 • Εκμάθηση εφαρμογών (ζωγραφική, αριθμομηχανή, αναζήτηση αρχείων)
 • Εκμάθηση του Επεξεργαστή Κειμένου (Microsoft Word) και γνωριμία με το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint).

Ε΄ τάξη

Στην Ε΄ τάξη, αφού οι μαθητές έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τον υπολογιστή τους, θα είναι σε θέση να εκτελέσουν κάποιες περαιτέρω λειτουργίες και εφαρμογές και θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το διαδίκτυο.

 • Εισαγωγή στα τμήματα του υπολογιστή (επεξεργαστής, μνήμη RAM, σκληρός δίσκος, κτλ.).
 • Εξοικείωση με το γραφικό περιβάλλον Microsoft Windows.
 • Εκμάθηση εφαρμογών (επεξεργασία εικόνας).
 • Εμβάθυνση  στον Επεξεργαστή Κειμένου (Microsoft Word), εξοικείωση με το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint)  και γνωριμία με τα Λογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel).
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον των φυλλομετρητών (browsers) για την πλοήγηση στο Internet.

Στ΄ τάξη

Στην Στ΄ τάξη, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη αρκετά πράγματα για τον υπολογιστή τους και θα εξειδικευτούν σε εφαρμογές και στην γνωριμία τους με το Internet.

 • Εξοικείωση με τα τμήματα του υπολογιστή (επεξεργαστής, μνήμη RAM, σκληρός δίσκος, κτλ.) και παρουσίασή τους.
 • Εκμάθηση εφαρμογών (επεξεργασία εικόνας, ήχου)
 • Εκμάθηση των Λογιστικών Φύλλων (Microsoft Excel) και του Προγράμματος Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint).
 • Εξοικείωση με το περιβάλλον των φυλλομετρητών (browsers) για την πλοήγηση στο Internet και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝTERNET

To διαδίκτυο στις μέρες μας, έχει μπει στα περισσότερα σπίτια με παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας. Η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια που ελκύει τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς, να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαδικτύου και τους κινδύνους που εμπεριέχουν οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας που μπορούν να γίνουν μέσω αυτού. Οι δάσκαλοι και οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους να μη μιλούν με άγνωστους, να μην ανοίγουν την πόρτα σε άγνωστους εάν είναι μόνα στο σπίτι και να μην δίνουν πληροφορίες σε άγνωστα άτομα όταν τηλεφωνούν στο σπίτι. Αρκετοί γονείς μάλιστα επιβλέπουν πού πάνε τα παιδιά τους, με ποιον παίζουν, τι βλέπουν στην τηλεόραση, τι βιβλία και τι περιοδικά διαβάζουν. Δυστυχώς όμως είναι γεγονός ότι πολλοί γονείς δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί ότι χρειάζεται η ίδια προσοχή, επίβλεψη και καθοδήγηση για τα παιδιά τους σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα ετών, γενικά δεν έχουν την απαιτούμενη κριτική σκέψη για να χρησιμοποιούν το Internet μόνα τους, οπότε όταν παιδιά αυτής της ηλικίας χρησιμοποιούν το Internet, θα πρέπει να κάθονται δίπλα τους, ώστε να επισκέπτονται τοποθεσίες που έχουν ελεγχθεί από πριν. Μέσα στα μαθήματα που γίνονται, το θέμα της συνειδητοποίησης της σημασίας που έχει η ασφάλεια των επικοινωνιών σε όλες τις παραμέτρους της, είναι το βασικότερο ζητούμενο.

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου με συνεχή ενημέρωση και έχοντας τη συμπαράσταση των γονέων έχουν πετύχει την κατανόηση και την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Αρχική \ Βαθμίδες \ Δημοτικό Σχολείο \ Προετοιμασία για το μέλλον \ Νέες Τεχνολογίες & Πληροφορική