ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Mailing list
Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Πρόγραμμα Σπουδών


Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθηθούν τα παιδιά ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα σ’ ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με την ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικών, Δραματικής Τέχνης, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής) και Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Υπουργείου.

Οι δραστηριότητες αυτές στο σχολείο μας, απλούστερες για τα προνήπια και συνθετότερες για τα νήπια, πραγματοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε διαθεματικά.


Ανάπτυξη της γλώσσας
Με κατάλληλες ασκήσεις και δραστηριότητες, τα νήπια μαθαίνουν να εκφράζονται και να επικοινωνούν γλωσσικά με τους συμμαθητές τους και τους μεγαλυτέρους του.
Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης
Οι μαθηματικές έννοιες, με μορφή απλή αλλά κατανοητή, εισάγονται σαν παιχνίδι, αρχικά, στο καθημερινό πρόγραμμα σπουδών.
Φυσική Αγωγή
Τα παιδιά αποκτούν αρμονία στις κινήσεις τους, οργανώνουν και κατανοούν το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το σώμα τους, αυτοπειθαρχούνται.
Μουσική Προπαιδεία
Εξερευνώντας και παράγοντας ήχους, τραγουδώντας, τα παιδιά αναπτύσσουν δημιουργικές ικανότητες, επικοινωνούν, χαίρονται, ολοκληρώνονται.
Προσέγγιση στην Πληροφορική
Στη σύγχρονη και εξοπλισμένη γωνιά των υπολογιστών, οι μικροί μαθητές προσεγγίζουν διαφορετικά και ευχάριστα, τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
Μελετώντας το περιβάλλον
Τι καλύτερο και αποδοτικότερο να μελετάμε το περιβάλλον και να συμμετέχουμε και σε ανάλογα προγράμματα, μέσα σ΄ ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον.
Δραστηριότητες δημιουργίας - έκφρασης
Με την αμέριστη συμπαράσταση των νηπιαγωγών οι μαθητές συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, που αναπτύσσουν την πρωτοβουλία τους.
...και προσέγγιση στην αγγλική γλώσσα
Με τη βοήθεια κατάλληλου υλικού γίνεται η πρώτη προσέγγιση στην αγγλική γλώσσα, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίαςΑρχική \ Βαθμίδες \ Νηπιαγωγείο \ Πρόγραμμα Σπουδών