ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Mailing list
Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης


Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης

Η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί ως προεργασία με βάση την οποία θα μπορέσει το παιδί να εισαχθεί στη μαθηματική σκέψη. Το παιδί μαθαίνει να τοποθετεί τον εαυτό του καθώς και τα αντικείμενα στο χώρο, να παρατηρεί τις μορφές των αντικειμένων και κατ’ επέκταση να τις συγκρίνει. Ακόμα μαθαίνει να ομαδοποιεί, να ταξινομεί και να συμβολίζει τα αντικείμενα, να αντιστοιχεί σύνολα και να δημιουργεί μοτίβα. Οδηγείται σταδιακά στην αναγνώριση των σχημάτων, στην προσέγγιση της έννοιας των αριθμών και στην εξοικείωση με τα ονόματα και τα σύμβολά τους. Τέλος μαθαίνει να χειρίζεται τις ποσότητες, να κάνει μετρήσεις και να επιλύει απλά προβλήματα.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας επιδιώκει μέσα από ευχάριστα βιώματα να χτίσει τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις των παιδιών και στη συνέχεια να τα βοηθήσει να τις επεκτείνουν εφαρμόζοντας οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις.

Αρχική \ Βαθμίδες \ Νηπιαγωγείο \ Πρόγραμμα Σπουδών \ Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης