ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Mailing list
Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Πρόγραμμα Σπουδών


Το Σχολείο μας, πέρα από την υποχρέωση της διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ, έχει εισάγει στο ωρολόγιο πρόγραμμά του, με νόμιμη παρέκκλιση, και άλλες ώρες μαθημάτων, οι οποίες εκσυγχρονίζουν το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Αυτές είναι που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης γνωστικών αντικειμένων από διάφορες πλευρές και την εξέταση σε βάθος σημείων που επισημαίνονται από τους διδάσκοντες.

Βέβαια, μέσα στις εξαετείς σπουδές των μαθητών και στις 7 ώρες καθημερινής ημερήσιας διδασκαλίας, η διδακτέα ύλη προσεγγίζεται με πολλούς τρόπους και ασφαλώς όχι μόνο με την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Οι μαθητές αυτενεργούν, δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, μαθαίνουν να ερευνούν αλλά και να κοινωνικοποιούνται. Σ΄ αυτό συμβάλλουν και οι πολυποίκιλες εκδηλώσεις που οργανώνονται σ΄ όλες τις τάξεις και μπορείτε να δείτε στη σελίδα «Σχολική ζωή».

Η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων με τη συνεργασία των υπευθύνων της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές μας την ευκαιρία να αναπτύξουν σχέδια εργασιών (projects) με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Έτσι έχουν αναπτυχθεί, και αναπτύσσονται κάθε χρόνο, σε όλες τις τάξεις, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αγωγής υγείας.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού σε όλες τις τάξεις, δίνει τη δυνατότητα ευχάριστης, βιωματικής και αποτελεσματικής προσέγγισης και κατάκτησης της γνώσης. Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει προβολέας που συνδέεται με Η/Υ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανέρχεται σε 34 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις. Οι χώροι του Σχολείου και οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν να γίνονται όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων σε ιδιαίτερες, κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι καθημερινά οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματά τους (γλώσσα, μαθηματικά, φυσική ιστορία κτλ.) στην κυρίως αίθουσα με τον/την δάσκαλό/α τους, αλλά οι μαθησιακές παραστάσεις τους αλλάζουν καθώς τους υποδέχονται ξεχωριστές αίθουσες, που χρησιμοποιούνται για διδασκαλία άλλων αντικειμένων (ξένων γλωσσών, πληροφορικής, εικαστικών, μουσικής, γυμναστικής, θεάτρου). Το πρόγραμμα σπουδών για την πορεία διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων αναφέρεται αναλυτικά στη σελίδα «Προετοιμασία για το μέλλον».

Σε πολλά μαθήματα υπάρχουν επιπλέον βοηθήματα, που έχουν εκπονηθεί από τους έμπειρους δασκάλους μας, που μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στη σχετική σελίδα.

Ο μαθητής αξιολογείται

 • Με καθημερινή προφορική εξέταση
 • Με γραπτές εξετάσεις (τεστ) σε μαθήματα της ημέρας και στο τέλος ενοτήτων
 • Με διάφορες εργασίες που πρέπει να κάνει στο σπίτι
 • Από τα γραπτά του μέσα στην τάξη
 • Από τη συμπεριφορά του προς τους μεγαλύτερους και τους συμμαθητές του
 • Από τη συμμετοχή του στις ομαδοσυνεργατικές εργασίες
 • Από τη συμμετοχή του στον διάλογο μέσα στην τάξη
 • Από τις πρωτοβουλίες που καλείται να πάρει στην επίλυση θεμάτων
 • Από τις δεξιότητες που φαίνεται να έχει, καθώς και από τις έμφυτες κλίσεις του
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου καταγράφεται η απόδοσή του σε κάθε μάθημα. Αυτό γίνεται σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και γενική περιγραφική αξιολόγηση, η οποία συνοδεύει την αριθμητική ή λεκτική αξιολόγηση του ελέγχου προόδου κάθε μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν

 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί ορίζουν ώρες επικοινωνίας μέσα στο σχολικό ωράριο, προκειμένου οι γονείς των μαθητών τους να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους είτε τηλεφωνικά είτε διά ζώσης.
 • Κάθε μήνα ορίζεται συνάντηση με τους γονείς, κατά τις απογευματινές ώρες, όπου παρευρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί. Σ΄ αυτές τις συναντήσεις οι γονείς μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα της απόδοσης των παιδιών τους, καθώς συναντιούνται με όλους τους διδάσκοντες και ενημερώνονται.
 • Η καθημερινή απόδοση του μαθητή καταγράφεται στο «Δελτίο Επικοινωνίας», το οποίο οι γονείς ελέγχουν και υπογράφουν.

 Οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι σκοποί των εφαρμοζόμενων κλασικών και καινοτόμων προγραμμάτων φαίνονται, κατά τάξεις, παρακάτω.

 Α΄ Τάξη - Το πρώτο πέταγμα στον κόσμο της γνώσης

Ομαλή ένταξη στο νέο σχολικό περιβάλλον μέσα σ’ ένα κλίμα στοργής και αγάπης.

Γλώσσα

 • Συστηματική και ενσυνείδητη χρήση του αλφαβητικού συστήματος της.
 • Κατάκτηση του βασικού κώδικα της γραφής (διακριτά γράμματα, διακριτές λέξεις).
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγνωση για την κατανόηση κειμένων και την παραγωγή λόγου.
 • Σύνταξη απλών προτάσεων από την πρώτη επαφή των μαθητών με τον γραπτό λόγο.
 • Περιγραφή φωτογραφιών και εικόνων.
 • Σύνταξη απλών κειμένων διάφορων τύπων (επιστολές, προσκλήσεις, ανακοινώσεις…)
 • Μέσα από παιχνίδια, παντομίμες, δραματοποιήσεις και ποικίλες άλλες δραστηριότητες τα παιδιά αφηγούνται προφορικά και γραπτά πααραμύθια και μικρές ιστορίες.

Μαθηματικά

 • Διδάσκονται οι φυσικοί αριθμοί μέχρι το 100.
 • Εισαγωγή αριθμών
 • Ανάλυση και σύνθεση των αριθμών σε αθροίσματα με πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό.
 • Οι πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης
 • Εισαγωγή της πράξης του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ως κατάσταση μοιρασιάς μέσα σε προβλήματα.
 • Η ικανότητα των μαθητών στο να υπολογίζουν νοερά, είναι στόχος τον οποίο επιδιώκουμε, αρχίζοντας από την Α’ τάξη, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές υπολογισμού. Η λύση προβλημάτων κατέχει σημαντική θέση για την επιτυχία του σκοπού αυτού.
 • Η Γεωμετρία παρουσιάζεται με εμπειρικό τρόπο και συνδέεται με την τέχνη και τον πολιτισμό για την καλύτερη κατανόηση. 

 B΄ τάξη - Επέκταση των πρώτων γνώσεων – Κατάκτηση του περιβάλλοντος

Γλώσσα

 • Καλλιέργεια και ολοκλήρωση των βασικών δεξιοτήτων στη γραφή, την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων.
 • Ενίσχυση της ορθής γραφής της ελληνικής γλώσσας σε μια εποχή επικοινωνιακού λόγου.
 • Έμφαση στη  διδασκαλία της γραμματικής και των γραμματικών φαινομένων μέσα από τη λειτουργία της γλώσσας.
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου για την καλή γραπτή έκφραση, ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις λέξεις που μαθαίνουν και όχι απλά να τις κατανοούν.

Μαθηματικά

 • Ενίσχυση και εμπέδωση του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης καθώς και των τεσσάρων βασικών πράξεων μέσα στην εκατοντάδα. Επίλυση, διόρθωση, συμπλήρωση ή κατασκευή απλών και σύνθετων προβλημάτων.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε ελεύθερο διάλογο και ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης στα πλαίσια της μελέτης περιβάλλοντος. Γνωριμία με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον.

 Γ΄ τάξη - Νέος κύκλος - νέοι στόχοι

Γλώσσα

 • Κατανόηση, επεξεργασία κειμένων και εμπέδωση της δομής τους.
 • Εντοπισμός και εμπέδωση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
 • Λεξιλογικός εμπλουτισμός και κατανόηση ορθογραφικών κανόνων.
 • Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Επεξεργασία και σύνθεση κειμένων διάφορων ειδών λόγου.

Μαθηματικά

 • Φυσικοί αριθμοί μέχρι το 10.000.
 • Νοεροί και κατ’ εκτίμηση υπολογισμοί.
 • Αλγόριθμοι των 4 πράξεων.
 • Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
 • Εισαγωγή στη Γεωμετρία.
 • Επίλυση προβλημάτων.

 Ιστορία

 • Γνωριμία με τη Μυθολογία και την Προϊστορία.
 • Προσέγγιση του μαθήματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Διερευνητική προσέγγιση των κειμένων και προαγωγή της κριτικής σκέψης.

Θρησκευτικά

 • Παροχή ευκαιριών για ηθική και πνευματική ανάπτυξη.
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και παράδοση.
 • Πρόσθετη υποστήριξη με τη βοήθεια του Βιβλίου «Πριν έρθει ο Χριστός στη γη μας – Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη», που έχει εκδοθεί από το Σχολείο.

 Μελέτη του Περιβάλλοντος

 • Απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που επιτρέπουν στον μαθητή να παρατηρεί και να ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του.

 Δ΄ τάξη - Ολοκλήρωση των σκοπών των πρώτων στόχων

Γλώσσα

 • Χρήση των ορθογραφικών κανόνων στον γραπτό λόγο
 • Περαιτέρω εμπλουτισμός του λεξιλογίου
 • Τελειοποίηση στην ανάγνωση
 • Γλωσσική καλλιέργεια και παρουσιάσεις βιβλίων με σκοπό την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Διδασκαλία κα εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων μέσα από θεωρία και ασκήσεις
 • Πρώτη επαφή με την οργανωμένη σύνταξη (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο, προσδιορισμοί)

Μαθηματικά

 • Εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων με αριθμούς ως το 1.000.000
 • Κατανόηση και επίλυση προβλημάτων
 • Μετρήσεις μεγεθών (μήκος, βάρος, χρόνος, αξία σε €)
 • Παραλληλία και καθετότητα
 • Υπολογισμός περιμέτρου και επιφάνειας επίπεδων σχημάτων
 • Γνωριμία με τα στερεά σώματα και την χωρητικότητα
 • Μοτίβα
 • Συλλογή και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων

Ιστορία

 • Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας, των κοινών δεσμών και της ειρήνης μεταξύ των λαών
 • Να μάθουν περισσότερα για την καθημερινή ζωή και τα δημιουργήματα των ανθρώπων των γεωμετρικών, αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων
 • Να αναγνωρίσουν τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας
 • Να σέβονται τις παραδόσεις, πεποιθήσεις και ιδέες των άλλων.

Θρησκευτικά

 • Η ζωή του χριστιανού ως πορεία προς το Θεό
 • Γνωριμία με τους προφήτες, τους Αγίους και το Ευαγγέλιο
 • Μελέτη της ζωής του Κυρίου μας
 • Πρόσθετη υποστήριξη με τη βοήθεια του Βιβλίου «Όταν ήρθε ο Χριστός στη γη μας – Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη», που έχει εκδοθεί από το Σχολείο.

Μελέτη του Περιβάλλοντος

 • Γνωριμία με τον τόπο μας (γεωγραφική θέση, γεωγραφικά διαμερίσματα, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά)
 • Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας
 • Προϊόντα του τόπου μας
 • Ιστορία της Ελλάδας ανά τους αιώνες
 • Τρόπος ζωής και ασχολίες των κατοίκων σε πόλεις και χωριά

Ε΄ τάξη - Τελικοί στόχοι – Πέταγμα ψηλά με φτερά ανοιχτά

Γλώσσα

 • Γνωριμία με όλα τα κειμενικά είδη και εκμάθηση πλήρους ανάπτυξής τους.
 • Εμπέδωση της γραμματικής με υποστηρικτικές ασκήσεις εκτός του βιβλίου.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου με κατανόηση και ανάπτυξη της περιγραφής τοπίων-προσώπων-ζώων, της δημιουργίας αφίσας, επιστολών, της διήγησης, της περίληψης.
 • Βιβλιοπαρουσιάσεις  από τους μαθητές με σκοπό την προσέγγιση της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Μαθηματικά

 • Επέκταση των εννοιών και των πράξεων των δεκαδικών και κλασματικών αριθμών.
 • Επίλυση σχετικών  προβλημάτων
 • Ασκήσεις εμπέδωσης των μαθηματικών εννοιών με τη βοήθεια υποστηρικτικού τετραδίου, έκδοσης του Σχολείου μας.
 • Εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων.

Φυσική

 • Ομαλή εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών επιστημών
 • Εκπαίδευση στις ευκαιρίες της παρατήρησης και του πειράματος
 • Ατομική και ομαδική εργασία στην εκτέλεση πειραμάτων σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.
 • Θεωρητική προσέγγιση με βοήθεια των νέων τεχνολογιών και με σχετικές εκπαιδευτικές ταινίες.
 • Συστηματική διδασκαλία, με τη βοήθεια των παραπάνω εννοιών που αναφέρονται στην ύλη, στην ενέργεια, στη θερμότητα, στο φως, στον ήχο και στον ηλεκτρισμό.
 • Επέκταση των εφαρμογών της φυσικής και πέρα από τα αναφερόμενα στο βιβλίο διδασκαλίας, με πειραματικές διατάξεις που επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των φυσικών φαινομένων αλλά και την εξήγησή τους.

Γεωγραφία

 • Εκμάθηση και άσκηση προσανατολισμού με τη βοήθεια του χάρτη και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων με προβολέα..
 • Το περιβάλλον της Ελλάδας μέσα από το βιβλίο αλλά και τις εμπειρίες των μαθητών. Επισκέψεις σε αντιπροσωπευτικούς γειτονικούς χώρους και περιοχές.
 • Στοιχεία της ανθρωπογεωγραφίας της Ελλάδας.
 • Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και της Κύπρου – Πολιτιστικά στοιχεία
 • Ο ελληνισμός της διασποράς

Ιστορία

 • Περιήγηση από τους Ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι την Άλωση, περνώντας μέσα από το Βυζάντιο.
 • Βοηθητικά σχεδιαγράμματα μαθημάτων για καλύτερη ταξινόμηση των υπό εξέταση χρόνων.
 • Πολιτιστική προσέγγιση των βυζαντινών χρόνων και γνωριμία με την τέχνη τους μέσα από παρουσιάσεις με τη βοήθεια προβολέα και επισκέψεις σε εκθέσεις και μουσεία.

Θρησκευτικά

 • Βίωση της ορθόδοξης αγωνιστικής εκκλησιαστικής συνείδησης
 • Πρόσθετη υποστήριξη με τη βοήθεια του Βιβλίου «Ζώντας με τον Χριστό και τους Αγίους του – Ο κύκλος των εορτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας», που έχει εκδοθεί από το Σχολείο. 

Στ’  τάξη - Ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών για το Δημοτικό σχολείο και παράλληλη προετοιμασία για το Γυμνάσιο.

 Γλώσσα

 • Προαγωγή της αποτελεσματικής επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής).
 • Εμπέδωση της γραμματικής και των συντακτικών φαινομένων με υποστηρικτικές ασκήσεις εκτός του βιβλίου.
 • Κατανόηση και παραγωγή διάφορων ειδών λόγου και κειμένων στο γλωσσικό μάθημα.
 • Συστηματική και ενδελεχής εκμάθηση και επανάληψη όλων των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
 • Λογοτεχνική, γραμματική και συντακτική ανάλυση κειμένων.

Μαθηματικά

 • Επανάληψη και εμπέδωση μαθηματικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενες τάξεις και ταυτόχρονα συστηματοποίηση και διεύρυνσή τους.
 • Επίλυση προβλημάτων με παραστάσεις και εξισώσεις.
 • Επίλυση προβλημάτων με ποσά
 • Εμβαδά και όγκοι γεωμετρικών στερεών και κατασκευή τους
 • Υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης με περισσότερες ασκήσεις και προβλήματα από πρόσθετο τεύχος του Σχολείου.

Φυσική

 • Ολοκλήρωση της πρώτης προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Εμπέδωση των φαινόμενων που αναφέρονται στην ενέργεια, στη θερμότητα, στον ηλεκτρομαγνητισμό και στο φως, με πλήρη πειραματική προσέγγιση.
 • Εισαγωγή στις έννοιες της βιολογίας (βασίλειο των φυτών και των ζώων, συστήματα στον άνθρωπο) με τη βοήθεια πλούσιου υλικού και πειραματικών εργασιών.
 • Κατανόηση των σκοπών της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος

 Γεωγραφία

 • Στοιχεία μαθηματικής γεωγραφίας και Γεωγραφία ηπείρων
 • Διαδραστική και εποπτική διδασκαλία του μαθήματος
 • Προσέγγιση της ύλης με πλούσιο υλικό από χάρτες, εκπαιδευτικές ταινίες και παρουσιάσεις.

Ιστορία

 • Καλλιέργεια εθνικού και πατριωτικού φρονήματος με συμμετοχή όλων των μαθητών σε γιορτές και ημέρες μνήμης.
 • Ιδιαίτερη μνεία στα χρόνια της Μεγάλης Επανάστασης με υποστήριξη κειμένων που υπάρχουν σε σχετική έκδοση του Σχολείου.

Θρησκευτικά

 • Στοιχεία κατήχησης και λειτουργικής
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη της ορθόδοξης συνείδησης μέσα από βιωματική προσέγγιση που προσφέρεται με τις λατρευτικές πράξεις της Εκκλησίας.
 • Πρόσθετη υποστήριξη με τη βοήθεια του Βιβλίου «Ζώντας στην οικογένεια του Θεού – Η λειτουργική ζωή στην Ορθόδοξη Εκκλησία», που έχει εκδοθεί από το Σχολείο.
Αρχική \ Βαθμίδες \ Δημοτικό Σχολείο \ Πρόγραμμα Σπουδών