Βουλή των Εφήβων

Μαθητές του Λυκείου, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων – ΙΖ΄ Σύνοδος 2011-2012.

183 comments

Leave a comment