Στα οχυρά του Ρούπελ

Λίγες μέρες μετά την επέτειο του «Δεύτερου ΟΧΙ» η Στ΄ τάξη των εκπαιδευτηρίων μας επισκέφτηκε το «Οχυρό Ρούπελ», εκεί όπου λίγοι Έλληνες, αφήνοντας τις οικογένειές τους, τα χωράφια τους, τις δουλειές τους υπεράσπισαν παλιά και ιερά ιδανικά αντιμετωπίζοντας ό,τι ισχυρότερο και αθλιότερο γνώρισε ως τότε η ανθρωπότητα και έσωσαν την τιμή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό του στρατοπέδου για τη φιλοξενία, για την ξενάγηση και για την ιστόρηση των γεγονότων.

Leave a comment