Η Α΄ τάξη στη Γεωργική Σχολή

Η Α’ τάξη παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων» που πραγματοποιείται από τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ στο χώρο του Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής. 
Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, πειράματα και τη βοήθεια της μικροβιολογίας οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν την ισορροπημένη διατροφή και τη θέση που κατέχουν τα τρόφιμα στη διατροφή μας.

603 comments

Leave a comment