Θεσσαλονίκης περιήγηση

Στο πλαίσιο του σχεδίου εργασίας για τα κτίρια της Θεσσαλονίκης, που διήρκεσε από τον Απρίλιο έως των Ιούνιο, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης επιβιβάζονται σε ανοιχτό λεωφορείο και περιηγούνται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Συγχρόνως αναφέρονται στα κτίρια που συναντούν, αρχίζοντας από τα ρωμαϊκά χρόνια και καταλήγοντας στη σημερινή εποχή. Κάθε μαθητής και μαθήτρια μιλάει με φόντο το κτίριο το οποίο ιχνογράφησε και στη συνέχεια χρωμάτισε. Οι παρουσιάσεις των κτιρίων γίνονται με τη χρονολογική σειρά που αυτά κτίσθηκαν. 
Δείτε την ταινία.

2 comments

Comments are closed.