Ο δρόμος που κατοικώ

Καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η ενότητα των Ελληνικών που αφορά την κατοικία, μας ανατέθηκε η εργασία της εξωτερικής περιγραφής του σπιτιού μας. Ακόμη, θα έπρεπε να ανιχνεύσουμε πληροφορίες για το όνομα της οδού πάνω στην οποία βρίσκεται το σπίτι μας.

Έτσι, αφού γράψαμε στο τετράδιο όλα αυτά που μας ζητήθηκαν και διορθώθηκαν από τον δάσκαλό μας, αναλάβαμε να τα πληκτρολογήσουμε και να τα μορφοποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο, προσθέτοντας στα κείμενα μια εικόνα σχετική με το πρόσωπο, τον τόπο ή το γεγονός στο οποίο είναι αφιερωμένη η οδός στην οποία κατοικούμε.

Κωνσταντίνος Πομάκης – Στ2

3 comments

Comments are closed.