Μελετούμε τη Χάρτα του Ρήγα

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, στην ιστορία εργαστήκαμε πάνω στη Χάρτα του Ρήγα. Το πρώτο βήμα της εργασίας μας ήταν να προετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε ήδη δοσμένες ερωτήσεις, των οποίων τις απαντήσεις ανιχνεύσαμε μέσα από ένα ενδιαφέρον σχετικό έντυπο, που μας δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.

Το δεύτερο βήμα έγινε με τον χωρισμό μας σε 8 τριμελείς ή τετραμελείς ομάδες, καθεμιά από τις οποίες εργάστηκε μπροστά σε έναν υπολογιστή της Βιβλιοθήκης του σχολείου, και συμπληρώνοντας τις ερωτήσεις. Υπήρχε μάλιστα και μία ερώτηση, για την οποία δεν ήμαστε προετοιμασμένοι και την απάντησή της τη βρήκαμε εκείνη την ώρα.

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, στην ιστορία εργαστήκαμε πάνω στη Χάρτα του Ρήγα. Το πρώτο βήμα της εργασίας μας ήταν να προετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε ήδη δοσμένες ερωτήσεις, των οποίων τις απαντήσεις ανιχνεύσαμε μέσα από ένα ενδιαφέρον σχετικό έντυπο, που μας δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.

Το δεύτερο βήμα έγινε με τον χωρισμό μας σε 8 τριμελείς ή τετραμελείς ομάδες, καθεμιά από τις οποίες εργάστηκε μπροστά σε έναν υπολογιστή της Βιβλιοθήκης του σχολείου, και συμπληρώνοντας τις ερωτήσεις. Υπήρχε μάλιστα και μία ερώτηση, για την οποία δεν ήμαστε προετοιμασμένοι και την απάντησή της τη βρήκαμε εκείνη την ώρα.

Το τέταρτο βήμα έγινε στην αυλή. Εκεί τοποθετήσαμε δυο τεράστια κομμάτια μοκέτας και χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα κρατούσε τα γιγάντια κομμάτια της Χάρτας του Ρήγα και η άλλη ομάδα τα παρατηρούσε, προσπαθώντας να βρει τη σωστή θέση για το καθένα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η Χάρτα όπως την είχε δημιουργήσει ο Ρήγας Βελεστινλής.

Δείτε τα στάδια της μελέτης μας

3 comments

Comments are closed.