Ένα ημερολόγιο για το 2020

Το ηµερολόγιο του 2020 του τµήµατος Στ2 του Δηµοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων «Ο Απόστολος Πύλος», αποτελείται από το εξώφυλλο και 12 φύλλα, ένα για τον κάθε µήνα. Προέκυψε έχοντας βάση το κείµενο «Οδοιπόρος» του Στρατή Δούκα, γραµµένο το 1928 περίπου, το οποίο µελετήθηκε και αναλύθηκε

την ώρα των Ελληνικών. Στο λογοτεχνικό αυτό κείµενο περιλαµβάνεται η περιγραφή των δώδεκα µηνών, έτσι όπως τους παρατήρησε και τους σκίτσαρε ο συγγραφέας -που ήταν και ζωγράφος – σ΄ ένα µοναστήρι της Μακεδονίας. Πρόκειται για λαϊκή ζωγραφική, που αντίκρισε δεξιά κι αριστερά από το βηµόθυρο του ναού. Σε κάθε φύλλο του ηµερολογίου υπάρχει το αντίστοιχο κείµενο της περιγραφής της εικόνας, έτσι όπως την αποδίδει ο Στρατής Δούκας.

Οι µαθήτριες/ές του Στ2, την ώρα των Καλλιτεχνικών, προσπάθησαν να αποδώσουν τις περιγραφές αυτές. Το αποτέλεσµα βρίσκεται στις 12 σελίδες των µηνών.  
Η σελίδα κάθε µήνα, εκτός από την περιγραφή του Στρατή Δούκα, περιέχει το ασπρόµαυρο σκίτσο που έκανε ο συγγραφέας, χρωµατισµένο από έναν/µία µαθητή/τρια, τη ζωγραφιά που αποδίδεται από ένα παιδί σύµφωνα µε τη περιγραφή και το ηµερολόγιο του µήνα.