Τα νέα μας

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων μας σε αναζήτηση της … “Πολιτείας”. [ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εκδήλωση αναβάλλεται ύστερα από την απόφαση της πολιτείας για το κλείσιμο των σχολείων]

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 θα λάβει χώρα για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας η διοργάνωση «Πολιτεία», μαθητική διαβούλευση με καταξιωμένους νομικούς, που είχε πραγματοποιηθεί πέρσι για πρώτη χρονιά στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων “Ο Απόστολος Παύλος” για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, με θεματικές ενότητες που άπτονται θεμάτων νομικών, κοινωνικών, πολιτικών.

Η αφόρμηση για να ξεκινήσει η διοργάνωση εντοπίζεται στο γεγονός ότι η εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή απαιτεί εφαρμογή νέων τεχνικών προβληματισμού και μάθησης. Το μοντέλο ο καθηγητής αφηγείται, αγορεύει, σιγά-σιγά αντικαθίσταται με ομαδοσυνεργατικά μοντέλα εργασίας. Παράλληλα η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων αποτελεί πρόκληση και πρόταση της σύγχρονης διδακτικής. Στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν στο νόμο και στον πολίτη με αφορμή το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, της Έκθεσης και Λογοτεχνίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και των Θρησκευτικών της Γ’ Γυμνασίου.

Σε αναζήτηση της “Πολιτείας”, λοιπόν,οι μαθητές συζητούν υπό την καθοδήγηση έγκριτων νομικών, προβληματίζονται, μαθαίνουν, εκφράζονται, αντιπαρατίθενται. Σε ομάδες των 8 μαθητών (επιλεγμένες τυχαία), και με τη βοήθεια ενός επιστήμονα νομικού και μίας συντονίστριας φοιτήτριας, χωρίς καμία προετοιμασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για σειρά ζητημάτων πάνω σε 4 διακριτές και συνάμα αλληλοεξαρτώμενες θεματικές ενότητες:

  1. Τήρηση των νόμων,
  2. Σχέσεις πολίτη-κράτους,
  3. Εκφοβισμός-Βία,
  4. Επίλυση Διαφορών.

Μάλιστα, ανάμεσα στη 2η και 3η θεματική μεσολαβεί εναλλαγή των νομικών σε κάθε ομάδα μαθητών, ώστε να ευνοηθεί ακόμη περισσότερο ο πλουραλισμός απόψεων και οπτικών. Μέσα λοιπόν από το γόνιμο αυτό διάλογο και προσπάθεια επίλυσης δυνάμει πραγματικών υποθέσεων-παραδειγμάτων, οδηγούμαστε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία στο τέλος εκφωνούνται σε ολομέλεια.