Τα νέα μας

“Συνυπάρχω αρμονικά με τους συμμαθητές μου στο σχολείο”

Με αφορμή την καθημερινά προβαλλόμενη από τα ΜΜΕ εικόνα του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος, που αποτυπώνει ακραίες μορφές βίας μεταξύ ανηλίκων, το Γυμνάσιό μας διοργάνωσε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 Ημερίδα με θέμα:

“Συνυπάρχω αρμονικά με τους συμμαθητές μου στο σχολείο”
(σχολική τάξη, προαύλιο, εκδρομές κλπ)

Οι επί μέρους στόχοι της ημερίδας ήταν:
• η πληροφόρηση,
• η πρόληψη,
• οι επιπτώσεις,
• η αντιμετώπιση,
της επιπόλαιης ή και βίαιης συμπεριφοράς, ώστε να μάθουν οι μαθητές να ελέγχουν το θυμό τους αναλογιζόμενοι ακόμη και τις ποινικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από μία επιπόλαιη συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης υλοποιήθηκε από ειδικούς επιστήμονες της ψυχικής υγείας και οι μαθητές μας το παρακολουθήσαν στις αίθουσες διδασκαλίας τους.