Εκδόσεις και Διαδραστική Εκπαίδευση

Βοηθήματα διδασκαλίας

Oι έμπειροι δάσκαλοί μας, έχουν συντάξει πρόσθετα βοηθήματα, τα οποία κάθε χρόνο αναπροσαρμόζονται, προκειμένου να υποστηρίζουν σωστά τα διδακτικά βιβλία.

Διαδραστική Διδασκαλία

Τα μαθήματα προσεγγίζονται με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο με τη βοήθεια διαδραστικών πινάκων αλλά και με τη χρήση διαδραστικών παιχνιδιών, που είναι ανοιχτά για όλους.

Κοντά στους Γονείς

Δείτε τις εκδόσεις του Σχολείου μας με θέματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Συζητήθηκαν προηγούμενα έτη στα Σεμινάρια Γονέων