Βοηθήματα διδασκαλίας

Για όλες τις τάξεις, υπάρχουν βοηθήματα τα οποία συντάχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας. Είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης διδακτικής εμπειρίας και διορθώνονται ή τροποποιούνται όποτε αυτό επιβάλλεται από τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.

Η καλλιέργεια και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι κύριος στόχος της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στο σχολείο μας. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, οι μαθητές εξασκούνται ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες για την ηλικία τους δεξιότητες, λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη, σωστή έκφραση, προαγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στη χρήση της.

Τα υποστηρικτικά βιβλία των μαθηματικών περιλαμβάνουν προσεκτικά επιλεγμένες ασκήσεις και προβλήματα τα οποία συμβάλλουν στην εμπέδωση της ύλης, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και την απόκτηση ικανοτήτων για την επίλυση γενικότερα διαφόρων προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους.

Τα υπόλοιπα βιβλία (Θρησκευτικών, Μουσικής & Τραγουδιών, Πληροφορικής, Επετειακά τεύχη για τα Χριστούγεννα και την 25η Μαρτίου-Πάσχα) καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες που συμπληρώνουν τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων.

Όλα τα βιβλία και βοηθήματα που μπορείτε να δείτε σ΄ αυτήν τη σελίδα, παρέχονται στους μαθητές μας δωρεάν και αποκλείονται από κάθε εμπορική χρήση, προοριζόμενα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι πηγές των εικόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί αναφέρονται μέσα στα βιβλία, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενό τους αποτελεί πρωτότυπη εργασία των δασκάλων του σχολείου μας.

Όλα
Α΄ τάξη
Β΄ τάξη
Γ΄ τάξη
Δ' τάξη
Ε΄ τάξη
Στ΄ τάξη

Γ΄ τάξη-1 Γλώσσα

11 Αυγούστου 2019Γ΄ τάξη

Τα απίθανα μολύβια και...η απίθανη γραμματική
Βιβλιοτετράδιο με θεωρία και ασκήσεις γραμματικής