Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Όλες οι τάξεις του σχολείου επισκέπτονται χώρους της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, καθώς και γύρω από αυτήν. Πρόκειται για χώρους πολιτιστικούς, όπως μουσεία, αρχαιολογικούς, ιστορικούς ή και επαγγελματικούς, όπως είναι τα παραγωγικά εργοστάσια, που έχουν αίθουσες ενημέρωσης. Αυτό γίνεται μια φορά το μήνα για κάθε τάξη. Μία φορά τον χρόνο γίνεται ημερήσια εκδρομή, χωρίς τη συνοδεία γονέων.

Οι μετακινήσεις γίνονται με τα σχολικά λεωφορεία με την ευθύνη και την επίβλεψη των εκπαιδευτικών της τάξης. Όλα τα τμήματα της τάξης πραγματοποιούν την προγραμματισμένη στην αρχή κάθε τριμήνου επίσκεψη στον χώρο. Εφόσον η επίσκεψη πραγματοποιείται σε χώρο που βρίσκεται μέσα στην πόλη, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περατωθεί νωρίς, τα παιδιά μεταφέρονται σε ασφαλή χώρο για να παίξουν, μέχρι τη λήξη της σχολικής μέρας, οπότε και επανέρχονται στο Σχολείο.

Επί σειρά ετών η Στ΄ τάξη πραγματοποιεί στα τέλη Μαΐου τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα, με συνοδεία γονέων, στα πλαίσια της επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης.

Με ευθύνη των γονέων πραγματοποιούνται τριήμερες (Σαββατοκύριακο) ή πολυήμερες (κατά τη διάρκεια διακοπών) εκδρομές και για άλλες τάξεις. Την οργάνωσή τους ως προς το εκπαιδευτικό τους μέρος αναλαμβάνει εκπαιδευτικός της τάξης.

Σε όλες τις εξόδους από το σχολείο λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και οι συνοδεύοντες εκπαιδευτικοί είναι και των δύο φύλων, πλέον των υπευθύνων δασκάλων της τάξης. Για την καταλληλότητα των λεωφορείων μεταφοράς γίνεται πάντα έλεγχος την προτεραία της εκδρομής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δειγματικά κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις των τελευταίων μηνών.

Περισσότερα νέα και εκδρομές από όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων μας μπορείτε να δείτε παρακάτω.