Ο ΣΤΟΧΟΣ

 Διαχρονικός και επίκαιρος όσο ποτέ ο λόγος του αγίου Kοσμά του Aιτωλού επισημαίνει τις ευθύνες όσων αναλαμβάνουν τη μόρφωση και την αγωγή των εφήβων.

 Το Γυμνάσιό μας τοποθετώντας ψηλά τον πήχη και για τους δύο παραπάνω στόχους, αποτελεί, ως φυσική συνέχεια του Δημοτικού μας σχολείου, πρότυπο και ασφαλές περιβάλλον αγάπης με συγκεκριμένη παιδαγωγική αποστολή:

 • Να συνειδητοποιήσει ο έφηβος πλέον μαθητής, ότι η καλλιέργεια του νου επιτυγχάνεται με καθημερινή, συστηματική εργασία, την ευθύνη της οποίας χρεώνεται αποκλειστικά ο ίδιος. Τίποτα δεν του χαρίζεται.
 • Να ασκηθεί στο σχολικό του μικρόκοσμο στην πειθαρχημένη ελευθερία, καλλιεργώντας βιωματικά την κοινωνική, πνευματική και πολιτική του συνείδηση.
 • Να ωριμάσει αναπτύσσοντας τον αυτοέλεγχό του από τα κρίσιμα εφηβικά του χρόνια.
 • Να γνωρίσει την πνευματική κληρονομιά του τόπου του και τις αξίες που διαχρονικά τον προσδιόρισαν, ώστε να τον υπηρετήσει αύριο, ως παράγοντας ανανέωσης και προόδου.
 • Να του παρασχεθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες για την εξέλιξή του, ως Ευρωπαίου πολίτη.
 • Τέλος, πριν γίνει «σοφό», να γίνει ένα ευτυχισμένο παιδί.

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ

 Εργαλεία στο πολύπλευρο αυτό έργο αποτελούν ασφαλώς το προβλεπόμενο από το Υπουργείο Παιδείας «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών», εμπλουτισμένο και εκσυγχρονισμένο όμως από το σχολείο με:

 • Επί πλέον μαθήματα,
 • Πρωτοποριακά προγράμματα και
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 Ακόμη, οι ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές μας για συμμετοχή σε:

 • Συνέδρια και
 • Διαγωνισμούς

αναγνωρισμένων φορέων, οξύνουν τη γνωστική τους περιέργεια.

 

ΤΑ ΜΕΣΑ

  Παράλληλα, το αυστηρά επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό εγγυάται το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας όλες τις ώρες του καθημερινού προγράμματος, για όλη τη σχολική χρονιά.  

 Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσεγγίζουν τη διδακτέα ύλη με πολλούς τρόπους, για την κατάκτηση της γνώσης από κάθε μαθητή.

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

 Κατόπιν τούτου, οι μαθητές μας αξιολογούνται από:

 • Την προφορική τους εξέταση στην τάξη.
 • Τις 10λεπτες αξιολογήσεις (τεστ).
 • Τα ωριαία διαγωνίσματα.
 • Τη θετική τους συνεισφορά στη σχολική καθημερινή εργασία (ατομική ή ομαδοσυνεργατική) που τους ανατίθεται.
 • Τις εργασίες που πρέπει να κάνουν στο σπίτι.

 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Οι καθηγητές μας ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους στην επίδοση, τη διαγωγή και τη φοίτηση σε τακτικές ώρες ακρόασης δύο φορές την εβδομάδα, αλλά και έκτακτα όποτε χρειαστεί.