Όμιλοι Γυμνασίου

Πρόκειται για Προγράμματα Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήριά μας στους μαθητές τους με εξειδικευμένους στόχους ανάλογα με τον Όμιλο. Έτσι οι μαθητές που μετά το πρωινό πρόγραμμα νιώθουν την ανάγκη ν’ αξιοποιήσουν περισσότερο το χρόνο τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, έναν ή περισσότερους Ομίλους.

Οι Όμιλοι λειτουργούν για ένα δίωρο μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος τελειώνοντας στις 4:10 μμ.

english-flag
Έξι όμιλοι Αγγλικών (πέντε διαφορετικών επιπέδων), που στοχεύουν κατόπιν εξετάσεων, στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Γλωσσικής Επάρκειας της αγγλικής γλώσσας.
german-flag
Τρεις όμιλοι Γερμανικών, που στοχεύουν κατόπιν εξετάσεων, στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Γλωσσικής Επάρκειας της γερμανικής γλώσσας.
france-flag
Τρεις όμιλοι Γαλλικών, που στοχεύουν κατόπιν εξετάσεων, στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Γλωσσικής Επάρκειας της γαλλικής γλώσσας.
sports
Στοχεύει στη διατήρηση της σωματικής υγείας και ευεξίας των μαθητών και στην καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, προσφέροντάς τους επί πλέον ευκαιρίες άθλησης και παιχνιδιού.
reading
Είναι πρόγραμμα που διευρύνει τα όρια της προσωπικής εμπειρίας και ευαισθησίας των μαθητών, αναπτύσσει τη φαντασία τους, καλλιεργεί τη γλώσσα και ενδυναμώσει την κριτική τους σκέψη.
maths
Δύο Όμιλοι Μαθηματικής Σκέψης που απευθύνονται σε μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου.
actors02
Καλλιεργώντας τη θεατρική παιδεία δίνουμε στους μαθητές την ευκαιρία να εξερευνήσουν σημαντικά θέματα σχετικά µε την ιστορία, την παράδοση, τη λογοτεχνία, την επιστήμη αλλά και την ίδια τους την ζωή.
nature
Οι κλιματικές μεταβολές, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η ποιότητα του νερού, η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας κλπ., αποτελούν αντικείμενα μελέτης του ομίλου που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, προετοιμάζοντας έτσι τον αυριανό Υπεύθυνο Πολίτη.