Νέα - Ανακοινώσεις

Εκδρομές πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και πολυήμερες καθώς και εκδηλώσεις, σχολικές δραστηριότητες και σχολικές γιορτές που συμμετέχουν μαθητές του Λυκείου.

Εγκαταστάσεις

Αίθουσες, εργαστήρια και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις του λυκείου.

Σχολική Ζωή

Αθλητισμός, Επιχειρηματικότητα, Διαβούλευση, Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη, Μαθητές Αγορητές, Μοντέλα Ηνωμένων ΕΘνών & Εκδρομές

Διακρίσεις-Bραβεύσεις

Θα βρείτε τις διακρίσεις που πέτυχαν μαθητές καθώς και Μαθητικά Συνέδρια και Διαγωνισμοί στους οποίους συμμετέχει το σχολείο μας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Όμιλοι

Εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και προσφέρουν τις ευκαιρίες για ν’ αναδειχθούν τα ταλέντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών.