Διακρίσεις Λυκείου 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  2018

ΜΟΡΙΑ Πάνω από 15000 Πάνω από 16000 Πάνω από 17000 Πάνω από 18000 Πάνω από 19000
ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 48% 39% 27,20% 11,40% 2,40%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 54% 41% 24,70% 12,30% 4,70%
panelladikes-2018