Διακρίσεις Λυκείου 2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019

Οι μαθητές μας πέτυχαν το στόχο τους σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στις πανελλήνιες του 2019 !

11%

συγκέντρωσαν πάνω από
18.00 μόρια

17%

συγκέντρωσαν πάνω από
17.00 μόρια

30%

συγκέντρωσαν πάνω από
16.00 μόρια

38%

συγκέντρωσαν πάνω από
15.00 μόρια