Εγκαταστάσεις

Προαύλιο

Προαύλιο - Γήπεδα

Εσωτερικό

Είσοδος Λυκείου

Είσοδος "Νέων Χωρών"

Αίθουσα Διδασκαλίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

Γιορτή Αποφοίτησης

Πρωινή Σύνταξη

Παιχνίδι στο Διάλειμμα