Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ατομική Συμβουλευτική Μαθητών Λυκείου

Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελεί την μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, αφού σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει και τη μετέπειτα ζωή του καθώς και την εξέλιξη του. Έχοντας επίγνωση της κρισιμότητας της απόφασης αυτής, έχουμε καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ατομικής Συμβουλευτικής για Μαθητές Λυκείου.