Πρόκειται για Προγράμματα Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήριά μας στους μαθητές τους με εξειδικευμένους στόχους ανάλογα με τον Όμιλο. Έτσι οι μαθητές που μετά το πρωινό πρόγραμμα νιώθουν την ανάγκη ν’ αξιοποιήσουν περισσότερο το χρόνο τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, έναν ή περισσότερους Ομίλους.

Οι Όμιλοι λειτουργούν για ένα δίωρο μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος τελειώνοντας στις 4:10μμ. και επιχορηγούνται οικονομικά από το σχολείο.

Robotics

Όμιλος Ρομποτικής

Μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις θετικές επιστήμες, την έρευνα και την τεχνολογία θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στη ρομποτική τεχνολογία κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας τελικά ένα αυτοκίνητο ρομπότ.

english-flag

Έξι όμιλοι Αγγλικών (πέντε διαφορετικών επιπέδων), που στοχεύουν κατόπιν εξετάσεων, στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Γλωσσικής Επάρκειας της αγγλικής γλώσσας.

german-flag

Όμιλοι Γερμανικών

Τρεις όμιλοι Γερμανικών, που στοχεύουν κατόπιν εξετάσεων, στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Γλωσσικής Επάρκειας της γερμανικής γλώσσας

france-flag

Τρεις όμιλοι Γαλλικών, που στοχεύουν κατόπιν εξετάσεων, στα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Γλωσσικής Επάρκειας της γαλλικής γλώσσας.