Όμιλοι Γαλλικών

france-flag

Σύμφωνα με το πρωινό πρόγραμμα διδασκαλίας, από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου οι μαθητές μας παρακολουθούν το μάθημα των Γαλλικών σε επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται ύστερα από τεστ αξιολόγησης.

 

Οι Όμιλοι Γαλλικών, αποτελούν επέκταση του πρωινού κύκλου μαθημάτων της γαλλικής γλώσσας. Μέσω αυτών το σχολείο προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές που το επιθυμούν να προχωρήσουν στην απόκτηση των πτυχίων DELF A1, A2 και B1 (σύμφωνα με το Κοινό πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες), ύστερα από εξετάσεις που διεξάγει το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας κάθε Μάιο.

Κατά τη διάρκεια των Ομίλων, οι μαθητές μας ασκούνται ιδιαίτερα στην παραγωγή και κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου, με διάφορους τρόπους (συμμετοχή σε παιχνίδια ρόλων, εξοικείωση με διάφορες λεκτικές πράξεις, κατανόηση αυθεντικών ακουστικών αποσπασμάτων, σύνταξη κειμένων κ.α.)

Η επιτυχία που σημειώνουν οι μαθητές μας στις εξετάσεις αυτές, έχει ως αποτέλεσμα την Πιστοποίηση των γνώσεών τους, καθώς τα διπλώματα αυτά είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και συμβάλλουν στην μελλοντική επαγγελματική τους εξέλιξη. Πέραν τούτου θέτουν τις βάσεις για μια ευρύτερη γλωσσική και πνευματική παιδεία, που κάθε νέος δικαιούται. 

gallika01

Από τη βράβευση στη Γαλλοφωνία

gallika02

Βραβείο “Γαλλοφωνίας”

Παρουσίαση εργασιών στην Έκθεση Βιβλίου στην Παραλία Θεσσαλονίκης

gallika04

Με τη χαρά της επιβράβευσης στα χέρια