Όμιλοι Γερμανικών

bundestag

Σύμφωνα με το πρωινό πρόγραμμα διδασκαλίας, από την πρώτη τάξη του Γυμνασίου οι μαθητές μας παρακολουθούν το μάθημα των Γερμανικών σε επίπεδα, στα οποία κατατάσσονται ύστερα από τεστ αξιολόγησης.

 

Οι Όμιλοι Γερμανικών, αποτελούν επέκταση του πρωινού κύκλου μαθημάτων της γερμανικής γλώσσας. Βοηθούν το μαθητή να εμπεδώσει τις γνώσεις του μέσα από ασκήσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των εξετάσεων των γλωσσικών διπλωμάτων. Έτσι μέσω των Ομίλων τα Εκπαιδευτήριά μας προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές που το επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την απόκτηση των γλωσσικών πτυχίων A1, A2 και B1, σύμφωνα με το Κοινό πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες.

 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση, πως οι συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας στις παραπάνω εξετάσεις συνέβαλαν στην καθιέρωση της απόκτησης των πτυχίων της γερμανικής γλώσσας μέσα από τους κύκλους μαθημάτων που διεξάγονται στα Εκπαιδευτήριά μας.