Όμιλος Ρομποτικής

Οι μαθητές θα εισαχθούν στις έννοιες της ρομποτικής.  Γι’αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουν τον διάσημο μικροελεγκτή  Arduino, ώστε σταδιακά μέχρι το τέλος της χρονιάς να κατασκευάσουν τουλάχιστον ένα ρομπότ (αυτοκίνητο). Η μέθοδος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  1. Εκμάθηση λογισμικού: εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++ και στις ιδιαιτερότητες του προγραμματισμού του arduino.
  2.  Την ολοκλήρωση μιας σειράς από ανεξάρτητα projects με το arduino (με στόχευση το ρομπότ).
  3.  Σύνθεση των όλων των σχετικών γνώσεων για την κατασκευή του ρομπότ.