Τετάρτη 22/4

Πέμπτη 9/4

Τρίτη 7/4

Δευτέρα 6/4

Παρασκευή 3/4

Τετάρτη 1/4

Τρίτη 31/3

Παρασκευή 27/3

Πέμπτη 26/3

25η Μαρτίου

Τρίτη 24/3

Δευτέρα 23/3

Παρασκευή 20/3

Φυσική 20/3

Πέμπτη 19/3

Τετάρτη 18/3

Μαθηματικά 18/3

Τρίτη 17/3

Δευτέρα 16/3

Παρασκευή 13/3

Αρχαία ΒΦ 13/3

Πέμπτη 12/3