Επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο

για άμεση επικοινωνία και ραντεβού,

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε

6970.971 328

Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο – Δημοτικό
Τηλεφωνικό κέντρο-Γραμματεία 2310.321 110

2310.321 115

Διευθυντής Δημοτικού 2310.332 399
Fax 2310 323372
e-mail Παιδικού Σταθμού [email protected]
e-mail Νηπιαγωγείου [email protected]
e-mail Δημοτικού Σχολείου [email protected]
e-mail Γραφείου Κίνησης [email protected]