Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου

Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθηθούν τα παιδιά ώστε να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα σ’ ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με την ανάπτυξη και εφαρμογή δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικών, Δραματικής Τέχνης, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής) και Πληροφορικής, σύμφωνα με όσα ορίζει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Υπουργείου.

Οι δραστηριότητες αυτές στο σχολείο μας, απλούστερες για τα προνήπια και συνθετότερες για τα νήπια, πραγματοποιούνται είτε μεμονωμένα είτε διαθεματικά.

Μέσα από παιδαγωγικά κατάλληλες γλωσσικές εμπειρίες και δραστηριότητες τα νήπια μαθαίνουν να εκφράζονται, να επικοινωνούν και ν’ αναπτύσσουν δεξιότητες γραμματισμού.

Τα παιδιά κατακτούν αρχικά τις προμαθηματικές και στη συνέχεια τις μαθηματικές έννοιες μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και πλούσιο εποπτικό υλικό.

nipia07

Mέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής τα παιδιά γνωρίζουν το σώμα τους, αναπτύσσουν βασικές ικανότητες και μαθαίνουν κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες. 

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας λαμβάνουν πολλαπλά μουσικά ερεθίσματα και τις γενικές θεωρητικές γνώσεις που θα αποτελέσουν θεμέλιο για τη μουσική τους καλλιέργεια και ανάπτυξη.

pliroforiki

Στη σύγχρονη και εξοπλισμένη γωνιά των υπολογιστών, οι μικροί μαθητές προσεγγίζουν διαφορετικά και ευχάριστα, τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

Τι καλύτερο και αποδοτικότερο να μελετάμε το περιβάλλον και να συμμετέχουμε και σε ανάλογα προγράμματα, μέσα σ΄ ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον.

Με την αμέριστη συμπαράσταση των νηπιαγωγών οι μαθητές συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, που αναπτύσσουν την πρωτοβουλία, τη φαντασία κ τη συνεργατικότητά τους.

  • Βιωματική διδασκαλία
  • Χρήση Εκπαιδευτικών τεχνολογιών
  • Έμπειροι συνεχώς μετεκπαιδευόμενοι καθηγητές
  • Διδακτική αξιοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης