Οι σκοποί που θέτει σήμερα το Νηπιαγωγείο ως προς τη γλωσσική αγωγή είναι πρώτον η γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των νηπίων μέσω της παραγωγής προφορικού λόγου, δεύτερον η εισαγωγή και εξοικείωσή τους με τον γραπτό λόγο και τρίτον η ανάπτυξη της επικοινωνιακής  τους ικανότητας. Οι σκοποί αυτοί υλοποιούνται στο χώρο του νηπιαγωγείου μας με οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν προφορικούς διαλόγους, ανάγνωση και κατανόηση παραμυθιών και ιστοριών, διηγήσεις, περιγραφές και επιχειρηματολογία εκ μέρους των παιδιών, ασκήσεις ανάγνωσης, ασκήσεις γραπτού λόγου και απομνημόνευση σύντομων κειμένων, όπως παροιμιών, αινιγμάτων και ποιημάτων.

Στο χώρο του νηπιαγωγείου μας έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα λειτουργικής ανάγνωσης. Καθημερινά τα παιδιά “διαβάζουν” τα ονόματά τους στις κρεμάστρες, στο έπιπλο τοποθέτησης της τσάντας τους και στο ατομικό τους συρτάρι, ενώ κάθε πρωί βρίσκουν την καρτέλα με το όνομά τους για να την τοποθετήσουν στο παρουσιολόγιο. Ταυτόχρονα, το χέρι του παιδιού ωριμάζει σταδιακά χάρη στις ποικίλες προγραφικές ασκήσεις, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά ενθαρρύνονται στο γραπτό λόγο σημειώνοντας το όνομά τους στα φύλλα εργασίας και τις ζωγραφιές τους, ή γράφοντας τον τίτλο του βιβλίου που δανείστηκαν απ’ τη βιβλιοθήκη, ή δημιουργώντας ευχετήριες κάρτες και προσκλήσεις.