Φυσική Αγωγή

Μέσα από τις δραστηριότητες της Φυσικής Αγωγής δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να αποκτήσουν αρμονία και συντονισμό στις κινήσεις τους, να ανιχνεύσουν και να κατανοήσουν το φυσικό περιβάλλον, μέσα από την οργάνωση του χώρου και του χρόνου σε σχέση με το σώμα τους, να ασκηθούν στην αυτοπειθαρχία,  να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.

Πρώτος και βασικός στόχος της Φ.Αγωγής σε αυτήν τη βαθμίδα είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των παιδιών με το σώμα τους και με τα όργανα της γυμναστικής σε παιγνιώδη μορφή. Η επίτευξη μικρών στόχων κάθε φορά, θα βοηθήσει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και στην επιθυμία κατάκτησης νέων κινητικών δεξιοτήτων που αυτά όμως θα τα βλέπουν ως ένα ακόμα παιχνίδι.

Ο προσανατολισμός στο χώρο, η ισορροπία, η αμφίπλευρη κίνηση, ο χειρισμός οργάνων, η σμίλευση των ικανοτήτων τους και κυρίως το οργανωμένο και πειθαρχημένο παιχνίδι, χτίζουν το σώμα και το πνεύμα σε αυτήν την τόσο εύπλαστη ηλικία.

Το νέο γυμναστήριο των Εκπαιδευτηρίων μας στο κτήριο των Νηπιαγωγείων είναι ένας χώρος που τα παιδιά θα λατρέψουν και θα αγαπήσουν. Το πλούσιο αθλητικό υλικό και οι έμπειροι γυμναστές φροντίζουν να γίνει η γύμναση τρόπος ζωής στη διάρκεια των σχολικών χρόνων αλλά και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή των παιδιών.