Μελετώντας το περιβάλλον

Τα παιδιά ζουν σ’ ένα περιβάλλον  με φυσικά φαινόμενα τα οποία άλλοτε κατανοούν σωστά, άλλοτε ελλιπώς ή εσφαλμένα και άλλοτε αγνοούν. Το Νηπιαγωγείο μας με τις κατάλληλες δραστηριότητες –παρατήρηση, πειράματα, σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων- τα οδηγεί μέσα από βιωματική προσέγγιση στην κατανόηση και ορθή γνώση. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος, εκτός των δραστηριοτήτων που γίνονται με αφορμή τις διάφορες θεματικές ενότητες, εντάσσουμε επιπλέον στο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα συγκεκριμένες δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος προσεγγίζοντας δύσκολες επιστημονικές έννοιες με εύληπτο τρόπο, έτσι όπως προτείνεται από έγκριτους πανεπιστημιακούς του κλάδου. Έτσι κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά πειραματίζονται με το νερό, την άμμο, τους μαγνήτες, το φως και τη σκιά, την τήξη και την πήξη των σωμάτων και αποκτούν γνώσεις για τα καιρικά φαινόμενα και τους πλανήτες μέσα από μια σειρά  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.