Κοντά στα παιδιά

Ο παιδικός σταθμός μας δέχεται  παιδιά από 2,5 ετών και άνω.

Αποστολή του Παιδικού Σταθμού μας είναι:

η ένταξη των μικρών παιδιών στα πρώτα βήματα τους εκτός της οικογενειακής αγκαλιάς, στην εύκολη μετάβαση  στην αγκαλιά του παιδικού σταθμού με τα νέα πρόσωπα που θα αρχίσει να συναναστρέφεται και να ζει τις περισσότερες  ώρες της ημέρας.

η κοινωνικοποίηση με τα υπόλοιπα παιδιά , 

η ημερήσια φροντίδα,

η δημιουργική απασχόληση,

η διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών

καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους μέσα από ποιοτικές εμπειρίες μάθησης.

Οι έμπειρες βρεφονηπιοκόμοι μας έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης φροντίδας των μικρών  παιδιών . Το ημερήσιο πρόγραμμα και όλα όσα μπορεί να ζήσει ένα μικρό παιδί σε ένα ιδανικό φυσικό περιβάλλον, που παρέχει απλόχερα η φύση μέσα στην οποία είναι χτισμένες       οι εγκαταστάσεις μας, μπορείτε να τα δείτε στις σελίδες που ακολουθούν.

Ημερήσιο Πρόγραμμα

Το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης δίνει πολλές ευκαιρίες στα νήπια να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού.

More
Ψυχοκινητική Αγωγή

Δραστηριότητες που καλλιεργούν στα παιδιά την κινητικότητα και την ευελιξία να διαχειρίζονται απλές καταστάσεις.

More
Μουσική Προπαιδεία

Η μουσική είναι μέσα σε κάθε άνθρωπο. Η καλλιέργειά της αρχίζει από τη νηπιακή ηλικία.

More
Παιδί και Λόγος

Η ανάπτυξη του λόγου, δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, αποτελεί βασική ανάγκη και ειδοποιό δεξιότητα του ανθρώπου

More
Ιατρική Παρακολούθηση

Όχι μόνο παιδεία και εκπαίδευση, αλλά και συστηματική ιατρική παρακολούθηση.

More