Με τον όρο  Μουσική Προπαιδεία περιγράφουμε την  πρώτη επαφή του παιδιού με τη μουσική, συνήθως κατά την προσχολική ηλικία. Οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί του χώρου μας, χρησιμοποιώντας γνωστές μεθόδους μουσικοκινητικής αγωγής που έχουν διαμορφωθεί από καταξιωμένους μουσικοπαιδαγωγούς παγκοσμίως, με κύριες τις  μεθόδους του Carl Orff  και του Dalcroze, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν ποικιλότροπα και να κατανοήσουν μουσικές ιδέες μέσω της μουσικής ακρόασης, της σύνθεσης και της ερμηνείας. Η μουσική καλλιεργεί εσωτερικά τα μικρά παιδιά και τα βοηθά να αναπτύξουν τις πνευματικές και ψυχικές τους δεξιότητες.

Στη Μουσική Προπαιδεία μεταδίδουμε στα παιδιά την ομορφιά της μουσικής μέσα από το τραγούδι, τη ζωγραφική, τα παιχνίδια, την ακρόαση μουσικών παραμυθιών, τη χρήση μουσικών οργάνων (κατά κύριο λόγο κρουστών), τον χορό και την κίνηση.

Στον Παιδικό μας Σταθμό η μουσική, μαζί με όλα τα άλλα μέσα δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης, δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να βιώσουν την ομορφιά της ζωής. Μέσα από το μουσικό παιχνίδι εκφράζουν τα συναισθήματά τους, διοχετεύουν την ενέργειά τους, εξασκούν το συγχρονισμό των κινήσεών τους, οργανώνουν την σκέψη τους, βιώνουν το ρυθμό, γνωρίζουν τις μουσικές φόρμες, τους μουσικούς χρωματισμούς, τις νότες και τα διάφορα μουσικά όργανα.