Η ανάπτυξη του λόγου, δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης, αποτελεί βασική ανάγκη και ειδοποιό δεξιότητα του ανθρώπου. Στην προσχολική ηλικία η ανάπτυξη του λόγου είναι ραγδαία. Ο ρόλος μας ως παιδαγωγών είναι καθοριστικός στην ανάπτυξή του. Τον οικοδομούμε σταδιακά μέσα από σχέσεις επικοινωνίας αλλά και συστηματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προγραφικές ασκήσεις, συζήτηση, παραμύθι, κουκλοθέατρο). Το παιδί κάνει, όπως είναι αναμενόμενο, λάθη στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη γλώσσα, τα οποία όμως, όταν έγκαιρα και σωστά επισημαίνονται και διορθώνονται, αποτελούν αναγκαία σκαλοπάτια για την κατάκτηση της γνώσης.

Η εργασία μας στον Παιδικό Σταθμό σ’ αυτόν τον τομέα συμβάλλει κατά κάποιον τρόπο στην πρόληψη σχολικής αποτυχίας η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού με τον προφορικό και γραπτό λόγο.